Kontrola prostoru

Před samotnou montáží je důležité zkontrolovat, zda je prostor, kde bude kuchyňská linka umístěna, připraven pro instalaci. Je důležité pohlídat si rozměry instalací. Z ČSN také vyplývá, že všechny instalace jako jsou zásuvky, vypínače a další uzávěry, musí být přístupné a uživatelky odpojitelné. To tedy znamená, že za spotřebiči nesmí tyto instalace být.

Další, co je potřeba zkontrolovat, je umístění zásuvek, přípojek vody, odpadu a plynu. Nejen, že tyto přípojky nesmí být umístěny za vestavnými spotřebiči, z důvodů, které jsme si přiblížili výše. Všechny instalace také, pokud nebylo domluveno s prodejcem jinak, musí být zasekány do zdi pod omítkou. V opačném případě není možné kuchyni nainstalovat.